Vino la TechExpo! Concurs Avantree

Vino la TechExpo, Piata Universitatii in perioada 18-20 mai viziteaza standul Avantree si poti testa noua serie de casti audio Bluetooth cu Active Noise Cancelling ANC041, ANC031, ANC032. si poti participa la Concursul Avantree

Regulament Concurs Avantree Tech Expo 18-20 Mai 2018
1. Organizatorul
Organizatorul: InfoTouch Systems srl (J40/4165/2004, RO16242191), cu sediul social în Aleea Stanila 4 H11 SC3 AP14 S3 București.
Concursul se va desfăşura cu respectarea următorilor termeni şi condiţii:
Perioada concursului: 18 – 20 mai 2018
2. Concursul

Mecanismul: Persoanele care doresc să participe la concurs sunt invitate sa viziteze standul Avantree sa isi faca un selfie cu standul sau un produs Avantree,sa posteze public pe pagina personala de Facebook ( pana pe data de 23 mai 2018 ora 10:00) impreuna cu un comentariu unde sa taguiasca @Avantree.ro si pot castiga prin tragere la sorti ( random.org) unul din cele 3 premii.

Câștigătorul va fi ales prin random.org și va fi anunțat miercuri, 23 mai 2018, după ora 12:00, pe pagina de Facebook Avantree.ro

3. Cine poate participa la concurs?
La concurs poate participa orice personă fizică care are domiciliul în România. Nu pot participa la joc salariaţii Operatorului, rudele şi afinii până la gradul 2 ai acestora.
În cazul în care capacitatea juridică a câştigătorului este limitată, acesta va trebui să se prezinte pentru ridicarea premiului împreună cu un reprezentant legal.
Persoanele care participă la concurs cunosc pe deplin regulile concursului şi acceptă necondiţionat termenii şi condiţiile.
4. Premiul:
Premiul I: O pereche de casti auditi ANC032 ( in valoare de 249 lei)
Premiul II: O boxa Bluetooth Cyclone ( in valoare de 189 lei)
Premiul III: O masuta multifunctionala TB101L (in valoare de 139 Lei)
5. Taxe si impozite
(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.
(2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
6. Notificarea câştigătorului
Câştigătorul va fi contactat prin mesaj privat pe FB în termen de 2 zile de la anunțarea sa pe pagina , pentru a fi invitat să îşi ridice premiul. Câştigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:
• nu răspunde la mesajul de notificare în 3 zile lucrătoare de la transmiterea acestuia, şi nici nu contactează Organizatorul în alt mod;
• există dovezi că rezultatul concursului a fost influenţat în mod deliberat;
• se constată că a furnizat date false sau inexacte;
• încalcă Termenii şi condiţiile de participare;
Într-un astfel de caz, se va alege un alt câştigător, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care se constată că cel iniţial nu poate primi premiul.
7. Preluarea premiului
Premiul va fi ridicat din unul dintre magazinele Organizatorului, ales de către Câștigător. Câştigătorul, notificat prin mesaj privat conform celor de mai sus, va trebui să se prezinte la magazinul nostru pentru ridicarea premiului, în termen de 20 de zile de la data când a fost notificat cu privire la câştigarea acestuia, și va trebui să prezinte actul de identitate. În caz contrar, va pierde dreptul de a primi premiul.
8. Responsabilităţile organizatorului
Organizatorul se obligă să respecte întocmai procedura de joc prezentată mai sus. În cazul în care intervin modificări ale acesteia, se obligă să actualizeze Regulamentul concursului şi să posteze modificarea în secțiunea Stiri de pe pagina www.romoss.com.ro
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în următoarele situaţii:
· un participant a furnizat date false, inexacte sau incomplete, iar în cazul persoanelor minore fără consimţământul unui reprezentant legal.
· disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori ai site-urilor de internet, operatori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
· un participant încalcă Termenii şi condiţiile sau legile în vigoare.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a elimina din joc / descalifica o fotografie, un videoclip sau un participant, dacă va constata că acesta încalcă Regulamentul sau legile în vigoare.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea doar în ceea ce priveşte respectarea regulamentului si procedurilor de joc, precum şi pentru acordarea premiilor.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul postărilor şi pentru consecinţele care decurg din acestea.
9. Confidenţialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal.
Operatorul are o politică strictă în privinţa datelor cu caracter personal respectând dispoziţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi al Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, colectând şi prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Jucător.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator cu acordul participantilor si vor putea fi folosite de catre acestia dupa cum urmeaza: pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, pentru transmiterea premiilor si pentru urmarirea desfasurarii corecte a Campaniei
10. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţelor de judecată de la sediul Organizatorului.

Lasă un răspuns